Surah Al-Qasas (28)

1. Memohon ampun setelah menzalimi diri sendiri (buat jahat):

Surah Al Qasas 28:16

28_16
“Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diri sendiri; oleh itu ampunkanlah – apalah jua kiranya – akan dosaku”.
2. Mencari arah ke tempat yang baik:

Surah Al Qasas 28:22

28_22
“Mudah-mudahan Tuhanku menunjukkan jalan yang benar kepadaku,”.

3. Memohon rezeki:

Surah Al Qasas 28:24

28_24
“Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang Engkau berikan”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *